Luyken, Jan- Tower of Babel engraving 1690

Luyken, Jan- Tower of Babel engraving 1690

Luyken, Jan- Tower of Babel engraving 1690

Luyken, Jan- Tower of Babel engraving 1690

“De Toren van Babel”, Jan Luyken (1649-1712). $650

“De Toren van Babel”, Jan Luyken (1649-1712)
Copper engraving with scene of the Tower of Babel originally from "Wilhelmus Goeree – Voor-bereidselen Tot de Bybelsche Wysheid, en Gebruik der Heilige en Kerkelijke Historien" – 1690.
Caption below engraving: “Doe quam de heere neder om de stadt en toren te besien die de menschen-kinderen, bouwden, en seide; laat ons hare sprake verwerren op dat elk synen naasten niet en hoore alsoo wierden sy verstrooit en hielden op de stadt te bouwen etc.”
Bible. O.T. Genesis 10. The scenes are labelled alphabetically, but the key is lacking. As well as construction work, there is a whole wealth of human and animal activity: brawls, dancing, a camel bucking its load, troublemakers pushing over a table, fires, sacrifices and multitudinous crowds. A physician-dentist appears to be inspecting a patient in the bottom-right hand corner. There is a busy port to the left and an established city to the top-right. $650