Vilshanetskaya-russianconstruct17_01

Vilshanetskaya-russianconstruct17_01

Vilshanetskaya-russianconstruct17_01

Vilshanetskaya-russianconstruct17_01

“Russian Construct 17”, Margarita Vilshanetskaya- SOLD

“Russian Construct 17”, Margarita Vilshanetskaya
Mixed Media- Gouache, acrylic, resin, polymer clay, 12"x12" SOLD